Crossref Citations

1. Erişkin Bireylerde Teknoloji Kullanımının Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Anksiyetesi ile İlişkisinin İncelenmesi
Esma ÖZKAN, Özgü İNAL
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi  year: 2022  
doi: 10.33715/inonusaglik.1155789