Original Research

Standaarde vir Neonatale Intensiewesorgverpleging: Beperkte kliniese verpleegsorgstandaarde / Standards for Neonatal Intensive Care Nursing : limited clinical nursingstandards

M Johnson
Curationis | Vol 22, No 4 | a743 | DOI: https://doi.org/10.4102/curationis.v22i4.743 | © 1999 M Johnson | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 27 September 1999 | Published: 27 September 1999

About the author(s)

M Johnson,, South Africa

Full Text:

PDF (323KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Die neonaat het die reg op gehalteverpleging en die Neonatale Intensiewesorgverpleegkundige is professioneel-eties en persoonlik aanspreeklik vir gehalteverpleging. Die proses van gehalteverbetering is ‘n gestruktureerde, beplande en doelbewuste aksie waar standaarde gestel word en die verpleegsorg aan die hand van die standaarde gemeet word sodat remediërende stappe geneem kan word om gehalteverpleging te fassiliteer. In hierdie studie word daar gefokus op die eerste stap in die gehalteverbeteringsiklus, naamlik die stel van standaarde.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1206
Total article views: 2405


Crossref Citations

No related citations found.