Original Research

Orientation

Elizabeth Anderson
Curationis | Vol 8, No 1 | a481 | DOI: https://doi.org/10.4102/curationis.v8i1.481 | © 1985 Elizabeth Anderson | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 27 September 1985 | Published: 27 September 1985

About the author(s)

Elizabeth Anderson,, South Africa

Full Text:

PDF (160KB)

Abstract

Oriëntasie van ’n nuwe werknemer is noodsaaklik om angs te verlig en om horn/ haar van die inligting wat nodig is vir bevredigende werksverrigting te voorsien. Orientasieprogramme moet aangepas word by die spesifieke behoeftes van elke nuwe werknemer. Daar kan onderskei word tussen makro- en mikro-oriëntasie. Eersgenoemde behels inligting oor die hospitaal as geheel en behoort deur die streeksmatrone behartig te word. Mikro-oriëntasie vind in die saaleenheid plaas en is die suster-in-bevel se verantwoordelikheid. Die skrywer gee verskeie riglyne vir geslaagde oriëntasie.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2467
Total article views: 3358


Crossref Citations

No related citations found.