Crossref Citations

1. Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
İzzet ERDEM
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  vol: 7  issue: 1  first page: 151  year: 2021  
doi: 10.31592/aeusbed.737470