Crossref Citations

1. Experiences of parents providing kangaroo care to a premature infant: A qualitative systematic review
Pei‐Fan Mu, Mei‐Yin Lee, Yong‐Chuan Chen, Hui‐Chuan Yang, Shu‐Hua Yang
Nursing & Health Sciences  year: 2019  
doi: 10.1111/nhs.12631