Original Research

Akademiese sukses van eerstejaar studentverpleegkundiges aan ‘ n verplegingskollege Deel 1: Faktore wat akademiese sukses beïnvloed

MJS Williams
Curationis | Vol 26, No 2 | a770 | DOI: https://doi.org/10.4102/curationis.v26i2.770 | © 2003 MJS Williams | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 27 September 2003 | Published: 27 September 2003

About the author(s)

MJS Williams,, South Africa

Full Text:

PDF (280KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Muller (1991:43) dui aan dat 30 % van eerste jaar studentverpleegkundiges jaarliks druip. Dit blyk dat hierdie tendens ook waameembaar is by ‘n verplegingskollege wat in ‘n militêre milieu funksioneer. Nieteenstaande die streng keuringsproses wat akademiese-, militêre - en verpleegkundige kriteria insluit, is ‘n gemiddeld van 44% van eerstejaar studentverpleegkundiges wat die 4 jaar diploma- kursus deurloop, akademies onsuksesvol.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1370
Total article views: 4376


Crossref Citations

No related citations found.