Original Research

Beplande verandering

L.R. Uys
Curationis | Vol 3, No 2 | a258 | DOI: https://doi.org/10.4102/curationis.v3i2.258 | © 1980 L.R. Uys | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 September 1980 | Published: 26 September 1980

About the author(s)

L.R. Uys, Departement Verpleegkunde, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, South Africa

Full Text:

PDF (190KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Vrandering is deel van die lewe; dit is nie so dat ’n mens kan kies of verandering in sy organisasie sal plaasvind al dan nie. Tegnologiese, sosiaal-kulturele, ekonomiese, opvoedkundige, filosofiese en ander veranderinge vind in die samelewing plaas en werk in op enige sisteem wat daarbinne voorkom. Wanneer verandering geignoreer word, neem dit sulke afmetings aan dat krisisse en katastrofes plaasvind. Dan word die een ad hoc-“oplossing” na die ander aangegryp, gate word toegestop, tydelike maatreëls word getref en daar word oor die algemeen opgetree in ooreenstemming met die spreekwoord wat sê: “’n benoude kat maak benoude spronge”. In teenstelling daarmee kan verandering as onafwendbaar aanvaar word en kan realisties en sistematies daarvoor beplan word. Beplande verandering is die gevolg van ’n doelbewuste besluit om verbeteringe aan te bring in ’n sisteem en dit word bereik met behulp van professionele leiding. (Spalding, 1958).

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1840
Total article views: 2081


Crossref Citations

No related citations found.