Author Details

Dreyer, Johanna M., D. Lilt et Phil. UNISA Professor Universiteit van Suid-Afrika, South Africa

  • Vol 12, No 3/4 (1989) - Original Research
    ’n kritiese beskouing van die rol en funksies van die gemeenskapsgesondheids verpleegkundige in groot stedelike plaaslike owerheidsdienste in die Republiek van Suid-Afrika
    Abstract  PDF