Crossref Citations

1. Design of a virtual reality interactive training system for public emergency preparedness under major emergent infectious diseases: Theory and framework (Preprint)
Yue Luo, Mei Li, Jian Tang, JianLan Ren, Yu Zhen, XingLi Yu, LinRui Jiang, DingLin Fan, YanHua Chen
JMIR Serious Games  year: 2021  
doi: 10.2196/29956